Ефективне лікування хвороб передбачає якнайшвидше їх виявлення у пацієнта. І якнайшвидше виявлення хвороб можливе завдяки біохімічному аналізу крові.

БАК дозволяє оцінити роботу й діагностувати гострі та хронічні захворювання печінки і нирок, отримати інформацію про метаболізм вуглеводів (діагностика цукрового діабету) і ліпідів (діагностика ризику розвитку атеросклерозу). Із результатів БАК ви дізнаєтеся про рівень глюкози (цукру), загального білка, білірубіну, трансаміназ, креатиніну, сечовини й холестерину у вашому організмі.  

У нашій лабораторії ви можете пройти такі аналізи:

 • Глюкоза;
 • Загальний білок;
 • Білірубін: загальний, непрямий та прямий;
 • Сечовина;
 • Креатинін;
 • АЛТ та АСТ;
 • Амілаза крові;
 • Холестерин;
 • Ліпопротеїди високої (НDL) та низької щільності  (LDL);
 • Тригліцериди;
 • Індекс атерогенності;
 • С-реактивний білок (СRP);
 • Антистрептолізин-О;
 • Ревматоїдний фактор;
 • Сечова кислота;
 • Гамаглутамілтранспептидаза;
 • Лужна фосфатаза;
 • Альбумін;
 • Залізо, Фосфор, Кальцій, Магній;
 • Феритин;
 • Насичення трансферину;
 • Фосфати;
 • СО2(бікарбонат);
 • Ліпаза;
 • Лактатдегідрогеназа;
 • Білок, глюкоза, альбумін, амілаза, креатинін, фосфор, глюкоза, фосфати сечі;
 • Паратгормон інтактний;
 • Фолієва кислота;
 • Вітамін В12;
 • Вміст етилового спирту в крові;
 • Біохімічний аналіз крові;
 • Ліпідограма;
 • Кліренс креатиніну та добовий кліренс креатиніну;
 • Прокальцитонін (ПКТ).

Ви можете безкоштовно зателефонувати у нашу лабораторію +38 (099) 648 37 62  або записатися в чергу ОНЛАЙН.